De här användarvillkoren (detta "avtal") är ett juridiskt bindande avtal mellan och mellan Karman Healthcare, Inc.. och dess dotterbolag, Coi Rubber Products, Inc.. och Karma (tillsammans "Karman") och du, personligen och, om tillämpligt, på uppdrag av den enhet som du är för använder sig av någon av webbplatserna eller tjänsterna (tillsammans, "du" eller "din") för vår rullstolar. Detta avtal reglerar din åtkomst till och användning av Karmans webbplats www.KarmanHealthcare.com och någon annan webbplats som ägs eller drivs av Karman ("webbplatserna") och alla tjänster som tillhandahålls av Karman via sådana webbplatser (“Tjänster”) så läs den noggrant. Ikraftträdandedatum för detta avtal är 9 mars 2020.

VID TILLGÅNG ELLER ANVÄNDER SIG AV NÅGON AV WEBBPLATSERNA ELLER NÅGON DEL AV TJÄNSTERNA GODKÄNNER DU ATT DU HAR LÄST, FATTAT OCH GÅTT ATT BINDAS AV DETTA AVTAL, SOM INNEHÅLLER EN SKÄLSKONTROLL OCH FRITAGANDE AV KLASSÅTGÄRDER. OM DU INTE GODKÄNNER ATT VARA SÅ BUNDT, INTE ÅTKOMSTA NÅGON WEBBPLATS ELLER ANVÄND NÅGON TJÄNST.

Detta avtal kompletterar, men ersätter inte, alla villkor som styr din användning av webbplatser eller tjänster från och med ikraftträdandedatumet; förutsatt dock att om det finns en konflikt mellan detta avtal och sådana villkor, kommer detta avtal att styra.

Vissa tjänster omfattas av ytterligare villkor som presenteras för när du använder eller skapar ett konto för att använda sådana tjänster. Om det finns en konflikt mellan dessa villkor och de ytterligare villkoren för en viss tjänst, kommer de ytterligare villkoren att gälla för den tjänsten. Använd inga tjänster som omfattas av ytterligare villkor om du inte godkänner villkoren i detta avtal och dessa ytterligare villkor.

Använda webbplatserna och tjänsterna.

Beviljande av rättigheter. Under förutsättning att du följer villkoren i detta avtal ger Karman dig en begränsad, icke-exklusiv rätt att använda webbplatserna och tjänsterna, och allt innehåll och material som görs tillgängligt för dig i samband med din användning av webbplatserna eller Tjänster, endast för informationsändamål, med förbehåll för de ytterligare begränsningar som tillhandahålls i detta avtal, eventuella ytterligare villkor som gäller för en viss tjänst eller alla bruksanvisningar som Karman kan ge då och då.

Konton och åtkomst. För att kunna använda vissa tjänster måste du skapa ett konto tillgänglig genom ett användarnamn och lösenord. Du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord konfidentiellt och för all användning av ditt användarnamn och lösenord, inklusive, utan begränsning, all användning av obehörig tredje part. Karmans anställda kommer aldrig att be om ditt lösenord. Om du blir ombedd att ange ditt lösenord, eller om du tror att någon kan ha fått ditt lösenord, kontakta Karman. Du är ansvarig för all internetåtkomst, hårdvara eller programvara som är nödvändig eller lämplig för att underlätta din användning av eller åtkomst till webbplatserna eller tjänsterna.

Uppsägning. Du kan sluta komma åt eller använder sig av webbplatserna eller tjänsterna när som helst. Karman kan säga upp din åtkomst till webbplatserna eller tjänsterna helt eller delvis om den rimligen tror att du har brutit mot något av villkoren i detta avtal. Efter uppsägning får du inte komma åt webbplatserna eller använda tjänsterna. Om din åtkomst till Sajterna eller Tjänsterna avslutas kan Karman utöva vad som helst som den anser nödvändigt för att förhindra obehörig åtkomst till Sajterna eller Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till, tekniska hinder, IP -kartläggning och direktkontakt med ditt Internet tjänsteleverantör. Detta avtal kommer att bestå på obestämd tid såvida inte och tills Karman väljer att säga upp det, oavsett om något konto du öppnar avslutas av dig eller Karman eller om du fortsätter att använda eller fortsätta att ha rätt att använda webbplatserna eller tjänsterna.

Immateriella rättigheter. Använda webbplatserna eller tjänsterna ger dig inte äganderätt till eller några rättigheter till material eller innehåll som kan komma att tillhandahållas till dig i samband med din användning av webbplatserna eller tjänsterna, som alla ägs av Karman, dess licensgivare eller andra enheter och är skyddad av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du får inte använda, visa, framföra, kopiera, reproducera, representera, anpassa, skapa härledda verk från, distribuera, överföra, underlicensiera eller på annat sätt cirkulera eller på något sätt tillhandahålla material eller innehåll som är tillgängligt för dig i samband med din användning av webbplatserna eller tjänsterna, utan uttryckligt tillstånd från ägaren, förutom vad som uttryckligen anges i detta avtal eller eventuella ytterligare villkor som gäller för en viss tjänst. Använda sajterna eller tjänsterna ger dig inga rättigheter att använda några varumärken, servicemärken, varumärken, handelsnamn eller liknande som används i samband med webbplatserna eller tjänsterna, utan uttryckligt tillstånd från ägaren om relaterade Rullstolen produkter.

Din återkoppling. Om du skickar idéer, förslag eller något annat om webbplatserna eller tjänsterna (t.ex. sätt att förbättra någon av tjänsterna) till Karman, godkänner du att Karman kan använda den feedbacken av någon anledning, utan betalning eller annan ersättning till dig, för alltid och över hela världen. Lämna inte någon feedback till Karman där du inte vill ge sådana rättigheter.

Tredjeparts webbplatser och innehåll. Karman kan ge åtkomst till tredje parts webbplatser, material eller annan information från tredje part. Din användning av sådana tredje parts webbplatser, material eller annan information kommer att omfattas av de villkor som du och tredje part godkänner. Karman kan använda material från tredje part eller annan information från tredje part för att tillhandahålla tjänsterna till dig. Du samtycker till att Karman inte är ansvarig för något tredjepartsmaterial eller annan information, oavsett om sådant material nås direkt av dig eller används av Karman vid tillhandahållandet av tjänsterna, inklusive om informationen är korrekt eller om informationen är lämplig för din användning eller användning i samband med tjänsterna. Du godkänner att Karman inte är ansvarig för om tredjepartsinformation som du har tillgång till är tillgänglig för din användning, för prestanda eller drift av någon tredje parts webbplats, för produkter eller tjänster som annonseras eller säljs av tredje part (inklusive på eller via en tredje parts webbplats), eller för någon annan åtgärd eller passivitet från någon tredje part.

Förbjuden uppförande. Vid din användning av webbplatserna eller tjänsterna får du använda webbplatserna eller tjänsterna och allt material eller innehåll som görs tillgängligt för dig i samband med din användning av webbplatserna eller tjänsterna endast så som uttryckligen tillåts av detta avtal eller ytterligare tillämpliga villkor till en viss tjänst och, utan att begränsa det föregående, under inga omständigheter ska du under din användning av webbplatserna eller tjänsterna eller material eller innehåll som görs tillgängligt för dig i samband med din användning av webbplatserna eller tjänsterna: (i ) kränker, kränker eller överträder någon parts rättigheter; (ii) störa eller störa säkerheten, användarautentisering, tillhandahållande eller användning av webbplatserna eller tjänsterna; (iii) störa eller skada webbplatserna eller tjänsterna; (iv) utge sig för att vara en annan person eller enhet, ge en felaktig bild av din tillhörighet till en person eller enhet (inklusive Karman), eller använda en falsk identitet; (v) försöka få obehörig åtkomst till webbplatserna eller tjänsterna; (vi) engagerar sig, direkt eller indirekt, i överföring av "skräppost", kedjebrev, skräppost eller någon annan typ av oönskad uppmaning; (vii) samla in, manuellt eller genom en automatisk process, information om andra användare utan deras uttryckliga medgivande eller annan information som rör webbplatserna eller tjänsterna; (viii) lämna falsk eller vilseledande information till Karman; (ix) bryter mot någon lag, regel eller förordning; (x) delta i någon aktivitet som stör tredje parts förmåga att använda eller njuta av webbplatserna eller tjänsterna; (xi) ramdelar av webbplatserna på en annan webbplats; eller (xii) hjälpa någon tredje part att delta i någon aktivitet som är förbjuden enligt detta avtal.

Förändringar. Karman kan när som helst ändra eller avbryta någon av webbplatserna eller tjänsterna utan ansvar gentemot dig eller någon tredje part. Karman kan när som helst ändra detta avtal. Meddelande om ändringar av detta avtal kommer att göras tillgängligt via webbplatserna eller tjänsterna. Ändringarna träder i kraft fjorton dagar efter att de publicerats, såvida inte ett annat ikraftträdandedatum anges i meddelandet om ändring eller tillämplig lag kräver tidigare ansökan. Om du inte godkänner de ändrade villkoren för en webbplats eller en tjänst måste du sluta använda din webbplats eller tjänst.

Integritetspolicy. Du godkänner att Karmans sekretesspolicy styr villkoren enligt vilka Karman får samla in, använda och dela din information.

Kränkning av rättigheter. Karman respekterar dina rättigheter. Om du tror att någon tredje part kränker dina rättigheter eller tar felaktig användning av din konfidentiella information genom sådan tredjeparts användning av eller åtkomst till webbplatserna eller tjänsterna, vänligen kontakta oss.

FRISKRIVNINGAR, UNDANTAG, BEGRÄNSNINGAR OCH SKADELÖSNING.

FRISKRIVNING AV GARANTIER. KARMAN LEVERERAR WEBBPLATSERNA OCH TJÄNSTERNA PÅ EN ”SOM DEN ÄR” OCH ”SOM TILLGÄNGLIG” GRUND. KARMAN FÖRESKRIVER INTE ELLER GARANTIERAR ATT PLATSERNA, TJÄNSTERNA, ANVÄNDNINGEN, NÅGON INFORMATION FÖR ANSLUTNING TILL WEBBPLATSERNA ELLER TJÄNSTERNA: (I) SKA vara avbruten eller säker, (II) kommer att vara fri från fel, felaktigheter eller felaktigheter (III) KOMMER ATT MÖTE DINA KRAV, ELLER (IV) FUNGERAR I KONFIGURATIONEN ELLER MED ANNAN HARDWARE ELLER PROGRAMVARA DU ANVÄNDER. KARMAN GÖR INGEN GARANTIER SOM ÄR UTTRYCKLIGT GENOM DETTA AVTAL, OCH HÄRKLARAR HAR ALLA OCH ALLA UNDERFÖRSTÅLDA GARANTIER, INKLUDERADE UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER FITNESS FÖR SÄRSKILD INFORMATION, KÖPANDE. KARMAN GÖR INGEN FÖRESKRIVNING ELLER GARANTI MED Hänsyn TILL TREDJEPARTSMATERIAL, INFORMATION, VAROR ELLER TJÄNSTER, OM MOTTAGAS ELLER TILLGÅNGAR FÖR LÄNKAR FÖR ELLER TILLVERKNINGAR MED TILLVERKNINGAR MED TILLVERKNINGAR MED TILLVERKNINGAR TILL SERVICES, SERVICES, USESAN VISSA STATSLAGER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖLJADE GARANTIER ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. SOM SÅ HÄR KAN NÅGRA ELLER ALLA ÖVRIGA FRISKRIVNINGAR, UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

UNDANTAG AV SKADOR. KARMAN SKA INTE ANSVARLIGA FÖR DIG ELLER NÅGON TREDJEPART FÖR ALLA KONSEKVENTIELLA, INCIDENTELLA, INDIREKTA, PUNITIVA ELLER SÄRSKILDA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR I samband med förlorade vinster, förlorade data eller förluster av goodwill) MED ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA ELLER TJÄNSTERNA, Oavsett orsaken till åtgärder som de är baserade på, ÄVEN OM RÅDET FÖR MÖJLIGHETEN FÖLJANDE SKADOR.

ANSVARSBEGRÄNSNING. INGEN HÄNDELSEN KOMMER SAMMANGÅNGSANSVARET FÖR KARMAN FRÅN, HÄNVENDE TILL, ELLER I ANSLUTNING MED DETTA AVTAL, SITTERNA ELLER TJÄNSTERNA ÖVERSTIGER BETALNINGSBETALNINGEN FÖR TJÄNSTERNA.

STATSRÄTT. VISSA STATSLAGER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖLJADE GARANTIER ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. SOM SÅ HÄR KAN NÅGRA ELLER ALLA ÖVRIGA FRISKRIVNINGAR, UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER. OM INTE BEGRÄNSAD ELLER ÄNDRING AV GÄLLANDE LAGAR GÄLLER FÖREGÅENDE ANSVARSFRISKRIVNINGAR, UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR, ÄVEN OM NÅGON ÅTGÄRD MISSVAR DETS VÄSENTLIGA SYFTE.

Ersättning. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Karman och dess anställda, representanter, agenter, dotterbolag, föräldrar, dotterbolagsdirektörer, tjänstemän, medlemmar, chefer och aktieägare (”skadeståndsskyldiga parter”) ofarliga från skador, förluster, kostnader eller kostnader (inklusive utan begränsning, advokatkostnader och kostnader) som uppstår i samband med tredje part patentkrav, krav eller åtgärd (”Anspråk”) väckt eller hävdat mot någon av de skadeslösa parterna: (i) påstådda fakta eller omständigheter som skulle utgöra ett brott från dig av någon bestämmelse i detta avtal eller (ii) som härrör från, relaterade till eller kopplat till din användning av tjänsterna. Om du är skyldig att tillhandahålla gottgörelse enligt denna bestämmelse, kan Karman, efter eget gottfinnande, kontrollera dispositionen av eventuella Ta i anspråk på egen kostnad och kostnad. Utan att begränsa det föregående får du inte lösa, kompromissa eller på annat sätt förfoga över något Ta i anspråk utan Karmans medgivande.

Tvister.

Gällande lag. Detta avtal ska regleras, tolkas och tillämpas i alla avseenden enligt lagarna i delstaten Kalifornien utan hänsyn till några bestämmelser som reglerar lagkonflikter.

Informell upplösning. Om du har någon tvist med oss ​​eller någon närstående tredje part som härrör från, relaterar till eller är ansluten till webbplatserna eller tjänsterna, godkänner du att kontakta oss; ge en kort, skriftlig beskrivning av tvisten och din kontaktinformation (inklusive ditt användarnamn, om din tvist gäller ett konto); och ge Karman 30 dagar på dig att lösa tvisten till din tillfredsställelse. Om Karman inte löser tvisten genom förhandlingar i god tro under denna informella process kan du driva tvisten i enlighet med skiljeavtalet nedan.

Skiljedomsavtal. Alla påståenden från Karman, eller krav från dig som inte löses genom det informella resolutionsförfarandet, som härrör från, som hänför sig till eller är kopplade till detta avtal, måste hävdas individuellt i bindande skiljedom som administreras av American Arbitration Association (“AAA”) i i enlighet med dess regler för kommersiell skiljedom och kompletterande förfaranden för konsumentrelaterade tvister. Detta avtal och var och en av dess delar bevisar en transaktion som involverar mellanstatlig handel och Federal Arbitration Act (9 USC §1, et. Seq.) Kommer att gälla i alla fall och styra tolkningen och verkställigheten av skiljedomens regler och skiljeförfaranden. Domen om skiljedom som meddelats av skiljemannen kan fällas till valfri domstol med behörig jurisdiktion. Förutom och trots de villkor som anges ovan gäller följande för dina tvister: (1) skiljemannen, och inte någon federal, statlig eller lokal domstol eller byrå, kommer att ha exklusiv befogenhet att lösa alla tvister som rör tolkningen, tillämplighet, genomförbarhet eller bildande av detta avtal inklusive, men inte begränsat till, någon patentkrav att hela eller delar av detta avtal är ogiltigt eller ogiltigt; (2) skiljemannen kommer inte att ha befogenhet att genomföra någon form av grupp- eller kollektiv skiljedom eller förena eller konsolidera fordringar av eller för enskilda; och (3) du avstår härigenom oåterkalleligt från alla rättigheter du kan ha till en rättegång (utom domstol för små anspråk enligt nedan) eller att fungera som ombud, som privat åklagare eller i någon annan representativ egenskap, eller att delta som medlem i en grupp av fordringsägare i alla stämningar, skiljeförfaranden eller andra förfaranden mot oss eller närstående tredje parter som härrör från, relaterar till eller har samband med detta avtal. Det finns bara tre undantag från detta skiljeavtal: (1) om Karman rimligen tror att du på något sätt har kränkt eller hotat att kränka de immateriella rättigheter som är kopplade till någon av webbplatserna eller tjänsterna, kan Karman begära föreläggande eller annan lämplig befrielse i varje domstol med behörig jurisdiktion; (2) vissa tjänster omfattas av olika tvistelösningsbestämmelser, som anges i villkoren för sådana tjänster; eller (3) alla tvister som härrör från, relaterade till eller är kopplade till detta avtal kan, efter den begärande partens val, lösas i småmålsdomstol i Los Angeles County, Kalifornien, förutsatt att alla fordringar från alla parter i tvisten faller inom domstolarna för småmål.

Mötesplats. I händelse av att frågor som rör detta avtal eller din användning av webbplatserna eller tjänsterna inte är föremål för skiljedom enligt vad som anges i detta avtal eller i samband med att någon dom fattas om en skiljedom i samband med detta avtal, är du härmed uttryckligen samtycker till exklusiv jurisdiktion och plats vid domstolarna i Los Angeles, Kalifornien.

Begränsningar. Du måste göra gällande alla anspråk relaterade till din användning av webbplatserna, tjänsterna eller enligt detta avtal, om det alls är skriftligt till oss inom ett (1) år från det datum då patentkrav först uppstod, eller så patentkrav för evigt avstår från dig. Varje patentkrav ska bedömas individuellt, och du godkänner att inte kombinera din patentkrav med patentkrav från någon tredje part.

Force majeure. Karman ansvarar inte för underlåtenhet att prestera enligt detta avtal på grund av händelser som ligger utanför dess rimliga kontroll.

Internationell åtkomst. Webbplatserna och tjänsterna tillhandahålls från USA. Lagarna i andra länder kan skilja sig åt när det gäller åtkomst och användning av webbplatserna eller tjänsterna. Karman gör inga uttalanden om huruvida webbplatserna, tjänsterna eller din åtkomst eller användning av webbplatserna eller tjänsterna överensstämmer med tillämpliga lagar, regler eller förordningar eller något annat land än USA. Om du använder eller använder webbplatserna eller tjänsterna utanför USA är det ditt ansvar att se till att din användning överensstämmer med alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter och, utan att begränsa allmänheten i dina skyldigheter enligt avsnitt 4.5 i detta avtal, samtycker du till att gottgöra, försvara och hålla de skadeslösa parterna ofarliga från någon Ta i anspråk väckt eller gjort gällande mot någon av de skadeståndsskyldiga parterna till följd av din användning eller åtkomst till någon av webbplatserna eller tjänsterna utanför USA.

Om dessa villkor. Detta avtal ersätter alla tidigare och samtidiga överenskommelser och överenskommelser mellan dig och Karman som rör webbplatserna eller tjänsterna, annat än eventuella ytterligare villkor som gäller för en viss tjänst. Du får inte överföring dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan föregående skriftligt medgivande från Karman. Karman kan fritt göra det, helt eller delvis. Detta avtal är bindande för efterföljare och tillåtna tilldelare av dig och Karman. Detta avtal skapar inga tredje parts förmånstagare. En parts misslyckande eller dröjsmål med att utöva någon rättighet, makt eller privilegium enligt detta avtal kommer inte att avstå från dess rättigheter att utöva sådan rättighet, makt eller privilegium i framtiden, inte heller kommer någon enskild eller delvis utövande av någon rättighet, makt eller privilegium att hindra någon annan eller ytterligare utövande av sådan rätt, makt eller privilegium, eller utövande av någon annan rättighet, makt eller privilegium enligt detta avtal. Du och Karman är oberoende entreprenörer, och inget agentur, partnerskap, joint venture, förhållande mellan anställda och arbetsgivare är avsett eller skapat av detta avtal. Ogiltigheten eller oförverkligandet av någon bestämmelse i detta avtal påverkar inte giltigheten eller verkställigheten av någon annan bestämmelse i detta avtal, som alla kommer att förbli i full kraft och verkan.

Tolkning. Ord som "häri", "hädanefter", "härifrån" och "nedan" hänvisar till detta avtal som helhet och inte bara till en sektion, stycke eller klausul där sådana ord förekommer, såvida inte sammanhanget kräver annat. Alla definitioner som anges här kommer att anses tillämpliga oavsett om de definierade orden används häri i singular eller plural. Singularet ska innehålla plural, och varje maskulin, feminin och neutral referens ska inkludera och hänvisa även till de andra, om inte sammanhanget kräver annat. Orden "inkludera", "inkluderar" och "inklusive" anses följas av "utan begränsning" eller ord av liknande import. Förutom där sammanhanget annars kräver används ordet ”eller” i inkluderande bemärkelse (och/eller).

Kontakter. Genom att ange din e -postadress godkänner du att Karman kan skicka e -postmeddelanden till dig relaterade till webbplatserna eller tjänsterna och alla konton du kan ha. Om du inte vill få allmän marknadsföringsmejl kan du välja bort det genom att följa instruktionerna i meddelandena. Karman kan skicka juridiska meddelanden till dig via e -post, meddelande via ett meddelande till ditt konto eller vanlig post. Om du vill lämna juridiskt meddelande till Karman, vänligen gör det per brev, deponerat i Förenta staternas post, begärt returkvitto, porto förbetalt och adresserat enligt följande: Karman Healthcare, Inc., 19255 San Jose Avenue, City of Industry, CA 91748.